• Disclaimer

    Sunspa Sauna Brugge

Disclaimer

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.

Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper.

Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de sauna / infraroodsauna of een onderdeel ervan.

De eigenaar van een sauna / infraroodsauna is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de sauna / infraroodsauna verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de sauna / infraroodsauna voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

De leverancier of de verkoper is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, onder welke omstandigheden dan ook.

Beperkte aansprakelijkheid

Sunspa Sauna spant zich in om de inhoud van www.sunspa-sauna.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sunspa Sauna.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.sunspa-sauna.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op deze website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Sunspa Sauna nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sunspa Sauna. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen) van Sunspa Sauna op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.