• Service & garantie

    Sunspa Sauna Brugge

Service team

De service voor onze sauna’s wordt verleend door ons eigen service- & installatieteam. Onze monteurs dragen zorg voor het vervoer en de installatie van uw sauna / infraroodsauna en zullen tevens eventuele storingen afhandelen.

Veel sauna’s zijn met de montagehandleiding eenvoudig te monteren. Voor een geringe meerprijs wordt uw aanschaf door ons montage team aan huis geleverd en vakkundig gemonteerd.

Bij speciaal vervaardigd maatwerk verdient het aanbeveling dat de installatie door ons montage team wordt gedaan. Hiervoor zijn een aantal voordelen te noemen:

  • Levering door ons eigen vakkundig personeel
  • Montage op de door u aangegeven plaats
  • Gebruiksklare oplevering door ons montage team

Garantie voorwaarden

De garantie vervalt wanneer de sauna buiten wordt geplaatst. Gelimiteerde garantie op de vervangbare onderdelen van de infraroodsauna. We garanderen dat de producten vrij zijn van defecten aan materiaal. Onderdelen die defect gaan binnen de garantie periode zullen worden gerepareerd, behalve wanneer de defecten zijn te wijten aan nalatigheid, misbruik, ongeautoriseerd gebruik, incorrecte installatie of slijtage. Wij dekken niet de kosten welke aanwijsbaar zijn door demontage en hermontage van de unit. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten door geroutineerd onderhoud, verrekeningen of wijzigingen van de elektronische onderdelen.

Deze garantie kan alleen worden verlengd door de fabrikant en beëindigd na overdracht van eigenaar. Deze garantiebepalingen gelden niet voor industrieel gebruik, verhuur, club of commerciële doeleinden. Deze garantiebepalingen worden niet nageleefd bij het verkeerd gebruiken van de sauna, verwaarlozing, ongelukken, misbruik, incorrecte installatie, inbegrepen maar niet gelimiteerd brand, oververhitting of andere oorzaken veroorzaakt door de natuur.

Onder geen enkele omstandigheden kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor consequente schades aan het product, de componenten en onderdelen bevestigd, of geïnstalleerd in de sauna. Noch voor letsel aan een persoon, schadeclaims door verkeerd gebruik, verkeerde installatie of verkeerde service van het product.

De koper is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product goed toegankelijk is zodat de benodigde werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. De koper moet de aankoopdatum, rekening of pakbon kunnen tonen wanneer de fabrikant hier om vraagt. Alle kosten voor het verwijderen en herinstalleren van de sauna inclusief transport en voorrijdkosten kunnen worden verhaald op de koper.

Disclaimer

Beschadiging ten gevolge van ondeskundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. Garantie vervalt tevens bij reparatie door niet door ons erkende installateurs en/of gebruik van niet originele onderdelen. Noch de leverancier noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie, verkeerd gebruik of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Onder wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van de sauna / infraroodsauna of een onderdeel ervan.

De eigenaar van een sauna / infraroodsauna is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Onder verkeerd gebruik wordt elk gebruik van de sauna / infraroodsauna verstaan dat niet overeenstemt met de handleiding of gebruik van de sauna / infraroodsauna voor doeleinden waar deze niet voor ontworpen is.

De leverancier of de verkoper is niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade, onder welke omstandigheden dan ook.

Garantie

Bekijk hieronder per sauna merk de garantie voorwaarden:

Garantie 5 jaar op stralers, 2 jaar op de cabine.

Garantie 5 jaar op stralers, 2 jaar op de cabine.

Garantie 20 jaar op stralers, 2 jaar op de cabine.

Garantie 5 jaar op stralers, 2 jaar op de cabine.

Garantie 5 jaar op stralers, 2 jaar op de cabine.